homesupportftpcontact

Grafisch ontwerp, drukwerk & mailings

– van concept tot afwerking –

· home » support » digitaal materiaal

aanleveren digitaal materiaal

Hoe aanleveren?

Elke inzending dient vergezeld te zijn van:
  • vermelding van naam van klant
  • naam van magazine/project
  • de coördinaten van een contactpersoon

top ↑

Richtlijnen

Aan de hand van deze richtlijnen willen we een probleemloze verwerking garanderen van jullie bestanden in onze workflow. We gebruiken certified PDF-bestanden als standaard voor de uitwisseling van grafische bestanden. Deze maakt u aan met een profiel afkomstig van de Ghent PDF Workgroup. Bij het maken van een certified PDF-bestand krijgt u altijd een rapport met errors en warnings. Pas deze onmiddellijk aan in het opmaakbestand.

Op de website van Ghent PDF Workgroup vindt u een volledige lijst van de meest recente pdf-bestanden met screenshots voor de verschillende opmaakprogramma´s.

De meest courante jobsettings van de GWG1v3

Levert u open bestanden aan? Graag vooraf met ons bespreken via tel. +32 (0)56 62 77 43

Elke levering van materiaal dient verplicht vergezeld te zijn van een kleurcontractproef, voorzien van controlestrip UGRA-FOGRA medienkeil

top ↑

Tips

Office bestanden (Word, Excel, Publisher,…) dienen als PDF aangeleverd te worden, samen met het originele Office-bestand.
U kunt makkelijk van een Office-bestand een PDF-bestand maken door te printen naar een PDF-printer. U kan deze PDF-tool (pdf995) gratis downloaden via deze link.
download pdf995.

Gebruikt u andere programma´s? Neem dan contact met ons op: +32 (0)56 62 77 43.

Tips voor het aanleveren via FTP, vindt u op de FTP-pagina.

top ↑

Aanlevertermijn

Het materiaal moet 20 dagen vóór verschijningsdatum aangeleverd worden, tenzij anders besproken.

top ↑

Betaling

De facturen moeten binnen de termijn van 30 dagen na verzending betaald worden.

top ↑